Nhận định, soi kèo U22 Việt Nam vs U22 Myanmar, 16h00 ngày 16/5

Nhận định, soi kèo U22 Việt Nam vs U22 Myanmar, 16h00 ngày 16/5

Nhận định, soi kèo U22 Việt Nam vs U22 Myanmar, 16h00 ngày 16/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận U22 Việt Nam đối đầu U22 Myanmar từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Nữ Campuchia vs Nữ Thái Lan, 16h00 ngày 15/5
Nhận định, soi kèo Nữ Campuchia vs Nữ Thái Lan, 16h00 ngày 15/5

Nhận định, soi kèo Nữ Campuchia vs Nữ Thái Lan, 16h00 ngày 15/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Nữ Campuchia đối đầu Nữ Thái Lan từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo U22 Việt Nam vs U22 Indonesia, 16h00 ngày 13/5
Nhận định, soi kèo U22 Việt Nam vs U22 Indonesia, 16h00 ngày 13/5

Nhận định, soi kèo U22 Việt Nam vs U22 Indonesia, 16h00 ngày 13/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận U22 Việt Nam đối đầu U22 Indonesia từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo U22 Thái Lan vs U22 Myanmar, 20h00 ngày 13/5
Nhận định, soi kèo U22 Thái Lan vs U22 Myanmar, 20h00 ngày 13/5

Nhận định, soi kèo U22 Thái Lan vs U22 Myanmar, 20h00 ngày 13/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận U22 Việt Nam đối đầu U22 Indonesia từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Nữ Thái Lan vs Nữ Myanmar, 19h00 ngày 12/5
Nhận định, soi kèo Nữ Thái Lan vs Nữ Myanmar, 19h00 ngày 12/5

Nhận định, soi kèo Nữ Thái Lan vs Nữ Myanmar, 19h00 ngày 12/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Nữ Thái Lan đối đầu Nữ Myanmar từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Nữ Việt Nam vs Nữ Campuchia, 19h00 ngày 12/5
Nhận định, soi kèo Nữ Việt Nam vs Nữ Campuchia, 19h00 ngày 12/5

Nhận định, soi kèo Nữ Việt Nam vs Nữ Campuchia, 19h00 ngày 12/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Nữ Việt Nam đối đầu Nữ Campuchia từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo U22 Singapore vs U22 Malaysia, 16h00 ngày 11/5
Nhận định, soi kèo U22 Singapore vs U22 Malaysia, 16h00 ngày 11/5

Nhận định, soi kèo U22 Singapore vs U22 Malaysia, 16h00 ngày 11/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận U22 Singapore đối đầu U22 Malaysia từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan, 19h00 ngày 11/5
Nhận định, soi kèo U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan, 19h00 ngày 11/5

Nhận định, soi kèo U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan, 19h00 ngày 11/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận U22 Việt Nam đối đầu U22 Thái Lan từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo U22 Philippines vs U22 Myanmar, 19h00 ngày 10/5
Nhận định, soi kèo U22 Philippines vs U22 Myanmar, 19h00 ngày 10/5

Nhận định, soi kèo U22 Philippines vs U22 Myanmar, 19h00 ngày 10/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận U22 Philippines đối đầu U22 Myanmar từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo U22 Campuchia vs U22 Indonesia, 19h00 ngày 10/5
Nhận định, soi kèo U22 Campuchia vs U22 Indonesia, 19h00 ngày 10/5

Nhận định, soi kèo U22 Campuchia vs U22 Indonesia, 19h00 ngày 10/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận U22 Campuchia đối đầu U22 Indonesia từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo nữ Campuchia vs nữ Thái Lan, 20h00 ngày 9/5
Nhận định, soi kèo nữ Campuchia vs nữ Thái Lan, 20h00 ngày 9/5

Nhận định, soi kèo nữ Campuchia vs nữ Thái Lan, 20h00 ngày 9/5 - SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á nữ Campuchia đối đầu nữ Thái Lan từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Nữ Singapore vs Nữ Lào, 20h00 ngày 9/5
Nhận định, soi kèo Nữ Singapore vs Nữ Lào, 20h00 ngày 9/5

Nhận định, soi kèo Nữ Singapore vs Nữ Lào, 20h00 ngày 9/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Nữ Singapore đối đầu Nữ Lào từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines, 16h00 ngày 9/5
Nhận định, soi kèo Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines, 16h00 ngày 9/5

Nhận định, soi kèo Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines, 16h00 ngày 9/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Nữ Việt Nam đối đầu Nữ Philippines từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Nữ Myanmar vs Nữ Malaysia, 16h00 ngày 9/5
Nhận định, soi kèo Nữ Myanmar vs Nữ Malaysia, 16h00 ngày 9/5

Nhận định, soi kèo Nữ Myanmar vs Nữ Malaysia, 16h00 ngày 9/5 - Giải bóng đá nữ SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Nữ Myanmar đối đầu Nữ Malaysia từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo U22 Lào vs U22 Thái Lan, 16h00 ngày 8/5
Nhận định, soi kèo U22 Lào vs U22 Thái Lan, 16h00 ngày 8/5

Nhận định, soi kèo U22 Lào vs U22 Thái Lan, 16h00 ngày 8/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận U22 Lào đối đầu U22 Thái Lan từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo U22 Việt Nam vs U22 Malaysia, 19h00 ngày 8/5
Nhận định, soi kèo U22 Việt Nam vs U22 Malaysia, 19h00 ngày 8/5

Nhận định, soi kèo U22 Việt Nam vs U22 Malaysia, 19h00 ngày 8/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận U22 Việt Nam đối đầu U22 Malaysia từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo U22 Timor Leste vs U22 Indonesia, 16h00 ngày 7/5
Nhận định, soi kèo U22 Timor Leste vs U22 Indonesia, 16h00 ngày 7/5

Nhận định, soi kèo U22 Timor Leste vs U22 Indonesia, 16h00 ngày 7/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận U22 Timor Leste đối đầu U22 Indonesia từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo U22 Campuchia vs U22 Myanmar, 19h00 ngày 7/5
Nhận định, soi kèo U22 Campuchia vs U22 Myanmar, 19h00 ngày 7/5

Nhận định, soi kèo U22 Campuchia vs U22 Myanmar, 19h00 ngày 7/5 - SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á U22 Campuchia đối đầu U22 Myanmar từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Nữ Lào vs Nữ Thái Lan, 16h00 ngày 6/5
Nhận định, soi kèo Nữ Lào vs Nữ Thái Lan, 16h00 ngày 6/5

Nhận định, soi kèo Nữ Lào vs Nữ Thái Lan, 16h00 ngày 6/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Nữ Lào đối đầu Nữ Thái Lan từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Nữ Việt Nam vs Nữ Myanmar, 16h00 ngày 6/5
Nhận định, soi kèo Nữ Việt Nam vs Nữ Myanmar, 16h00 ngày 6/5

Nhận định, soi kèo Nữ Việt Nam vs Nữ Myanmar, 16h00 ngày 6/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Nữ Việt Nam đối đầu Nữ Myanmar từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo U22 Thái Lan vs U22 Malaysia, 16h00 ngày 6/5
Nhận định, soi kèo U22 Thái Lan vs U22 Malaysia, 16h00 ngày 6/5

Nhận định, soi kèo U22 Thái Lan vs U22 Malaysia, 16h00 ngày 6/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận U22 Thái Lan đối đầu U22 Malaysia từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo U22 Lào vs U22 Singapore, 19h00 ngày 6/5
Nhận định, soi kèo U22 Lào vs U22 Singapore, 19h00 ngày 6/5

Nhận định, soi kèo U22 Lào vs U22 Singapore, 19h00 ngày 6/5 - SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á U22 Lào đối đầu U22 Singapore từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo U22 Timor Leste vs U22 Philippines, 19h00 ngày 4/5
Nhận định, soi kèo U22 Timor Leste vs U22 Philippines, 19h00 ngày 4/5

Nhận định, soi kèo U22 Timor Leste vs U22 Philippines, 19h00 ngày 4/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận U22 Timor Leste đối đầu U22 Philippines từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo U22 Indonesia vs U22 Myanmar, 16h00 ngày 4/5
Nhận định, soi kèo U22 Indonesia vs U22 Myanmar, 16h00 ngày 4/5

Nhận định, soi kèo U22 Indonesia vs U22 Myanmar, 16h00 ngày 4/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận U22 Indonesia đối đầu U22 Myanmar từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo U22 Malaysia vs U22 Lào, 19h00 ngày 3/5
Nhận định, soi kèo U22 Malaysia vs U22 Lào, 19h00 ngày 3/5

Nhận định, soi kèo U22 Malaysia vs U22 Lào, 19h00 ngày 3/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận U22 Malaysia đối đầu U22 Lào từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Nữ Việt Nam vs Nữ Malaysia, 16h00 ngày 3/5
Nhận định, soi kèo Nữ Việt Nam vs Nữ Malaysia, 16h00 ngày 3/5

Nhận định, soi kèo Nữ Việt Nam vs Nữ Malaysia, 16h00 ngày 3/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Nữ Việt Nam đối đầu Nữ Malaysia từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo U22 Việt Nam vs U22 Singapore, 16h00 ngày 3/5
Nhận định, soi kèo U22 Việt Nam vs U22 Singapore, 16h00 ngày 3/5

Nhận định, soi kèo U22 Việt Nam vs U22 Singapore, 16h00 ngày 3/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận U22 Việt Nam đối đầu U22 Singapore từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo U22 Myanmar vs U22 Timor Leste, 16h00 ngày 2/5
Nhận định, soi kèo U22 Myanmar vs U22 Timor Leste, 16h00 ngày 2/5

Nhận định, soi kèo U22 Myanmar vs U22 Timor Leste, 16h00 ngày 2/5 - Giải SEA Games 32. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận U22 Myanmar đối đầu U22 Timor Leste từ các chuyên gia hàng đầu.

Bóng đá SEA Games 32 được tổ chức ở đâu?

Môn bóng đá nam khởi tranh từ 29/4 đến ngày 16/5 năm 2023 tổ chức tại Campuchia. 

Đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 32 trên sân vận động Prince (Phnompenh, Campuchia).

Sân vận động Prince có 10.000 chỗ ngồi và mới đây đã được thay thế mặt cỏ nhân tạo bằng cỏ tự nhiên để đáp ứng của các đội tham dự.

Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại SEA Games 2023

Qua đó, Đội tuyển U22 Việt nam sẽ đối đầu với U22 Lào lúc 19h00 ngày 30/4.

Ngày 3/5 lúc 16h00: U22 Việt Nam vs U22 Singapore

Ngày 8/5 lúc 19h00: U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

Ngày 11/5 lúc 19h00: U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan

Kết quả bốc thăm bóng đá Nữ Seagame 32

Tại SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam tại bảng A là Philippines, Myanmar, Malaysia và Indonesia. Bảng A gồm chủ nhà Campuchia, Thái Lan, Singapore và Lào.

Tuy nhiên mới đây, Indonesia xin rút lui không tham dự môn bóng đá nữ. Điều đo giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung bớt đi một trận đấu, hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games cũng bớt gian nan hơn.

Lịch thi đấu bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 32

Ngày 29/4 lúc 15h30: Nữ Việt Nam vs Nữ Malaysia

Ngày 6/5 lúc 15h30: Nữ Myanmar vs Nữ Việt Nam

Ngày 9/5 lúc 15h30: Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines

Trang nhận định soi kèo SEA Games 2023 chuẩn xác nhất

Anh em khó có thể tìm ra một website soi kèo bóng đá Seagame 32 chuẩn xác nhất để tham khảo đi kèo cho hiệu quả. Hãy đến với Tructiep24h, với đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm tham khảo thông tin tại đây với những ưu điểm sau:

Tỷ lệ kèo Seagame năm 2023 môn bóng đá được cập nhật sớm nhất

Để anh em có thể dễ dàng lựa chọn, Tructiep24h luôn cập nhật thông tin trận đấu cũng như tỷ lệ kèo nhà cái SEA Games 32 một cách sớm nhất. Với độ xác thực cao nhất, dự đoán tỷ số đã được chuyên gia nghiên cứu kỹ lưỡng với tỷ lệ thắng cao. 

Chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm soi kèo SEA Games

Không phải tự nhiên mà website Tructiep24h lại tồn tại được lâu như thế, ngoài hệ thống data lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng, tỷ lệ hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi còn có đội ngũ chuyên gia bóng đá lâu năm soi kèo cực chuẩn. Chuyên gia sẽ đưa ra những tỷ lệ kèo ngon thơm, dễ trúng đến 80% cho anh em xa bờ. 

Cập nhật các loại kèo Seagame 2023 tại Trực Tiếp 24H

Sea Games là một giải đấu thể thao lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. Vì vậy mà hầu hết các nhà cái đều cung cấp đa dạng các thể loại kèo để anh em dễ dàng lựa chọn. Ngay sau đây, Tructiep24h đưa ra những loại kèo “phổ biến nhất” đến anh em.

Kèo châu Âu

Kèo châu Âu là một tỷ lệ kèo khá phổ biến, được đánh giá dễ chơi và dễ hiểu. Nó thường xuất hiện ở hầu hết các giải đấu lớn và nhỏ trên thế giới. Kèo châu Âu thường được ký hiệu là 1x2 hay còn được gọi với cái tên là kèo chấp 3 cửa. Tại giải đấu năm nay, kèo châu Âu sẽ được quy định cụ thể như sau:

Cửa 1: Anh em ăn tiền khi đặt cược tại cửa này nếu như đội chủ nhà giành chiến thắng.

Cửa x: Nếu đặt cược hòa và kết quả chung cuộc là hai đội hoà nhau, thì anh em sẽ thắng cược. Ngược lại, nếu một trong hai đội giành chiến thắng, anh em sẽ thua và mất tiền cược.

Cửa 2: Anh em sẽ giành được tiền thưởng nếu như đội khách giành chiến thắng chung cuộc.

Qua đó, đối với những người mới tập tành chơi cá cược bóng đá thì kèo châu Âu sẽ là sự lựa phù hợp nhất. Bởi vì chỉ dự đoán được đội thắng, hòa hoặc thua là anh em đã có thể nhận được tiền thưởng. Và kèo Châu u cũng được xem là loại kèo có tỷ lệ thắng cược cao nhất hiện nay.

Kèo châu Á

Giống như kèo châu Âu, kèo châu Á cũng là một loại kèo phổ biến và có mặt tại hầu hết các giải đấu bóng đá hiện nay. Điểm khác biệt giữa hai loại kèo này là kèo châu Á có cách chơi phức tạp hơn. Song, nó lại thu hút đông đảo sự quan tâm của các anh em đam mê thể thao bóng đá.

Theo đó, kèo châu Á còn có nhiều tên gọi khác nhau, chẳng hạn như kèo chấp, kèo Macao, kèo Handicap… Cách thức chơi loại kèo này không quá phức tạp như nhiều người nghĩ. Nó tính kết quả của trận đấu chính thức và những phút bù giờ. Mà hoàn toàn không tính kết quả ở các hiệp phụ. Kèo châu Á cũng được coi là nền tảng cho nhiều loại kèo khác như kèo tài xỉu, kèo thẻ phạt…

Tại SEA Games 32 năm nay, kèo châu Á sẽ được chia thành nhiều loại kèo khác nhau, gồm có:

Kèo đồng banh

Kèo chấp nửa trái

Kèo chấp nửa một

Kèo chấp 1 trái…

Với đa dạng các loại kèo cá cược, kèo Châu Á trở thành một lựa chọn hấp dẫn mà anh em không thể nào bỏ lỡ.

Kèo Tài Xỉu

Bên cạnh hai loại kèo phổ biến trên thì kèo tài xỉu là một trong những thứ không thể thiếu tại các kỳ đại hội. Theo đó, đối với loại kèo này, anh em chỉ cần đưa ra một tỷ lệ kèo thấp hơn so với con số mà nhà cái đưa ra ban đầu. Tỷ lệ kèo bóng đá tài xỉu được tính như sau:

Nếu đặt cửa Tài: Tổng số bàn thắng của đội bóng mà anh em cược phải lớn hơn so với tỷ lệ mà ra nhà cái đưa ra trước đó.

Nếu đặt cửa Xỉu: Điều kiện là tổng số bàn thắng anh em đưa ra sẽ phải thấp hơn so với tỷ lệ của nhà cái.

Kèo tài xỉu được đánh giá có cách chơi khá đơn giản. Do đó mà anh em mới chơi cá cược cũng có thể lựa chọn loại kèo này nhé.

Tổng kết

Như vậy, Tructiep24h đã cung cấp đến anh em toàn bộ thông tin về nhận định bóng đá SEA Games 32 mới nhất qua bài viết. Ngoài ra, để nắm được những thông tin về BXH, lịch thi đấu, nhận định soi kèo…Anh em vui lòng truy cập vào website của chúng tôi nhé. Chúc anh em có những giây phút giải trí vui vẻ sau những giờ làm việc căng thẳng.

top nha cai banner

Thưởng lần đầu lên tới

28.888.000 vnđ

Đặt cược Giới thiệu
top nha cai banner

THƯỞNG 200% LÊN ĐẾN 15 TRIỆU

MIỄN PHÍ 100K

Đặt cược Giới thiệu
top nha cai banner

Nạp lần đầu

Tặng ngay +130%

Đặt cược Giới thiệu
top nha cai banner

FREEBET +888K

Hoàn Trả thể thao 2,6% - 8,8Tr

Đặt cược Giới thiệu
top nha cai banner

Thưởng Thể Thao 150%

lên đến 6,8 củ

Đặt cược Giới thiệu
#
CLB
Trận
+/-
Điểm
1
Manchester City
6
13
18
2
Liverpool
6
10
16
3
Brighton Hove Albion
6
10
15
4
Tottenham Hotspur
6
8
14
5
Arsenal
6
5
14
6
Aston Villa
6
2
12
7
West Ham United
6
1
10
8
Newcastle United
6
9
9
9
Manchester United
6
-3
9
10
Crystal Palace
6
-1
8
11
Fulham
6
-5
8
12
Nottingham Forest
6
-2
7
13
Brentford
6
0
6
14
Chelsea
6
-1
5
15
Everton
6
-5
4
16
Wolves
6
-6
4
17
AFC Bournemouth
6
-6
3
18
Luton Town
5
-8
1
19
Burnley
5
-9
1
20
Sheffield United
6
-12
1