Nhận định, soi kèo CAHN vs Thanh Hóa, 17h00 ngày 27/8

Nhận định, soi kèo CAHN vs Thanh Hóa, 17h00 ngày 27/8

Nhận định, soi kèo CAHN vs Thanh Hóa, 17h00 ngày 27/8 - Giải V-League 2023. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận CAHN đối đầu Thanh Hóa từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Viettel vs CAHN, 17h00 ngày 12/8
Nhận định, soi kèo Viettel vs CAHN, 17h00 ngày 12/8

Nhận định, soi kèo Viettel vs CAHN, 17h00 ngày 12/8 - V-League. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á Viettel đối đầu CAHN từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Khánh Hòa vs Đà Nẵng, 17h ngày 11/8
Nhận định, soi kèo Khánh Hòa vs Đà Nẵng, 17h ngày 11/8

Nhận định, soi kèo Khánh Hòa vs Đà Nẵng, 17h ngày 11/8 - Giải V-League 2023. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Khánh Hòa đối đầu Đà Nẵng từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo TP.HCM vs Becamex Bình Dương, 17h ngày 11/8
Nhận định, soi kèo TP.HCM vs Becamex Bình Dương, 17h ngày 11/8

Nhận định, soi kèo TP.HCM vs Becamex Bình Dương, 17h ngày 11/8 - Giải V-League 2023. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận TP.HCM đối đầu Becamex Bình Dương từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Hà Tĩnh vs Hải Phòng, 18h ngày 10/8
Nhận định, soi kèo Hà Tĩnh vs Hải Phòng, 18h ngày 10/8

Nhận định, soi kèo Hà Tĩnh vs Hải Phòng, 18h ngày 10/8 - Giải V-League 2023. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Hà Tĩnh đối đầu Hải Phòng từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo HAGL vs TPHCM, 17h ngày 5/8
Nhận định, soi kèo HAGL vs TPHCM, 17h ngày 5/8

Nhận định, soi kèo HAGL vs TP.HCM, 17h ngày 5/8 - Giải V-League 2023. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận HAGL đối đầu TP.HCM từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Hà Nội vs Hải Phòng, 19h15 ngày 2/8
Nhận định, soi kèo Hà Nội vs Hải Phòng, 19h15 ngày 2/8

Nhận định, soi kèo Hà Nội vs Hải Phòng, 19h15 ngày 2/8 - V-League. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á Hà Nội đối đầu Hải Phòng từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Viettel vs Bình Định, 19h15 ngày 1/8
Nhận định, soi kèo Viettel vs Bình Định, 19h15 ngày 1/8

Nhận định, soi kèo Viettel vs Bình Định, 19h15 ngày 1/8 - V-League. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á Viettel đối đầu Bình Định từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Hà Nội vs Nam Định, 19h15 ngày 28/7
Nhận định, soi kèo Hà Nội vs Nam Định, 19h15 ngày 28/7

Nhận định, soi kèo Hà Nội vs Nam Định, 19h15 ngày 28/7 - V-League. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á Hà Nội đối đầu Nam Định từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Thanh Hóa vs Bình Định, 18h00 ngày 27/7
Nhận định, soi kèo Thanh Hóa vs Bình Định, 18h00 ngày 27/7

Nhận định, soi kèo Thanh Hóa vs Bình Định, 18h00 ngày 27/7 - V-League. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á Thanh Hóa đối đầu Bình Định từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Viettel vs Hà Tĩnh, 19h15 ngày 27/7
Nhận định, soi kèo Viettel vs Hà Tĩnh, 19h15 ngày 27/7

Nhận định, soi kèo Viettel vs Hà Tĩnh, 19h15 ngày 27/7 - Giải V-League 2023. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Viettel đối đầu Hà Tĩnh từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Bình Dương vs HAGL, 17h ngày 23/7
Nhận định, soi kèo Bình Dương vs HAGL, 17h ngày 23/7

Nhận định, soi kèo Bình Dương vs HAGL, 17h ngày 23/7 - Giải V-League 2023. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Bình Dương đối đầu HAGL từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo TPHCM vs Đà Nẵng, 19h15 ngày 23/7
Nhận định, soi kèo TPHCM vs Đà Nẵng, 19h15 ngày 23/7

Nhận định, soi kèo TPHCM vs Đà Nẵng, 19h15 ngày 23/7 - V-League. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á TPHCM đối đầu Đà Nẵng từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Hà Tĩnh vs Hà Nội, 18h00 ngày 22/7
Nhận định, soi kèo Hà Tĩnh vs Hà Nội, 18h00 ngày 22/7

Nhận định, soi kèo Hà Tĩnh vs Hà Nội, 18h00 ngày 22/7 - V-League. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á Hà Tĩnh đối đầu Hà Nội từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Nam Định vs Viettel, 18h ngày 22/7
Nhận định, soi kèo Nam Định vs Viettel, 18h ngày 22/7

Nhận định, soi kèo Nam Định vs Viettel, 18h ngày 22/7 - Giải V-League 2023. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Nam Định đối đầu Viettel từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Hải Phòng vs Thanh Hóa, 19h15 ngày 22/7
Nhận định, soi kèo Hải Phòng vs Thanh Hóa, 19h15 ngày 22/7

Nhận định, soi kèo Hải Phòng vs Thanh Hóa, 19h15 ngày 22/7 - V-League. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á Hải Phòng đối đầu Thanh Hóa từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Hà Nội vs Bình Định, 19h15 ngày 17/7
Nhận định, soi kèo Hà Nội vs Bình Định, 19h15 ngày 17/7

Nhận định, soi kèo Hà Nội vs Bình Định, 19h15 ngày 17/7 - V-League. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á Hà Nội đối đầu Bình Định từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Thanh Hóa vs Nam Định, 18h00 ngày 16/7
Nhận định, soi kèo Thanh Hóa vs Nam Định, 18h00 ngày 16/7

Nhận định, soi kèo Thanh Hóa vs Nam Định, 18h00 ngày 16/7 - V-League. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á Thanh Hóa đối đầu Nam Định từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo CAHN vs Hà Tĩnh, 19h15 ngày 16/7
Nhận định, soi kèo CAHN vs Hà Tĩnh, 19h15 ngày 16/7

Nhận định, soi kèo CAHN vs Hà Tĩnh, 19h15 ngày 16/7 - Giải V-League 2023. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận CAHN đối đầu Hà Tĩnh từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo HAGL vs Khánh Hòa, 17h ngày 15/7
Nhận định, soi kèo HAGL vs Khánh Hòa, 17h ngày 15/7

Nhận định, soi kèo HAGL vs Khánh Hòa, 17h ngày 15/7 - Giải V-League 2023. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận HAGL đối đầu Khánh Hòa từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Viettel vs Hải Phòng, 19h15 ngày 15/7
Nhận định, soi kèo Viettel vs Hải Phòng, 19h15 ngày 15/7

Nhận định, soi kèo Viettel vs Hải Phòng, 19h15 ngày 15/7 - V-League. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á Viettel đối đầu Hải Phòng từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo SLNA vs TPHCM, 18h00 ngày 15/7
Nhận định, soi kèo SLNA vs TPHCM, 18h00 ngày 15/7

Nhận định, soi kèo SLNA vs TPHCM, 18h00 ngày 15/7 - V-League. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á SLNA đối đầu TPHCM từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Bà Rịa Vũng Tàu vs Long An, 18h00 ngày 14/7
Nhận định, soi kèo Bà Rịa Vũng Tàu vs Long An, 18h00 ngày 14/7

Nhận định, soi kèo Bà Rịa Vũng Tàu vs Long An, 18h00 ngày 14/7 - Hạng Nhất Việt Nam. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á Bà Rịa Vũng Tàu đối đầu Long An từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo HAGL vs PVF-CAND, 17h ngày 11/7
Nhận định, soi kèo HAGL vs PVF-CAND, 17h ngày 11/7

Nhận định, soi kèo HAGL vs PVF-CAND, 17h ngày 11/7 - Cúp Quốc gia 2023. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận HAGL đối đầu PVF-CAND từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Viettel vs Nam Định, 19h15 ngày 11/7
Nhận định, soi kèo Viettel vs Nam Định, 19h15 ngày 11/7

Nhận định, soi kèo Viettel vs Nam Định, 19h15 ngày 11/7 - Cúp Quốc Gia Việt Nam. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á Viettel đối đầu Nam Định từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo HAGL vs Bình Dương, 17h ngày 7/7
Nhận định, soi kèo HAGL vs Bình Dương, 17h ngày 7/7

Nhận định, soi kèo HAGL vs Bình Dương, 17h ngày 7/7 - Cúp Quốc gia Việt Nam. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận HAGL đối đầu Bình Dương từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Hà Nội vs Viettel, 19h15 ngày 6/7
Nhận định, soi kèo Hà Nội vs Viettel, 19h15 ngày 6/7

Nhận định, soi kèo Hà Nội vs Viettel, 19h15 ngày 6/7 - Cúp Quốc gia Việt Nam. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Hà Nội đối đầu Viettel từ các chuyên gia hàng đầu.

Nhận định, soi kèo Bình Định vs Quảng Nam, 18h ngày 6/7
Nhận định, soi kèo Bình Định vs Quảng Nam, 18h ngày 6/7

Nhận định, soi kèo Bình Định vs Quảng Nam, 18h ngày 6/7 - Cúp Quốc gia Việt Nam. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á trận Bình Định đối đầu Quảng Nam từ các chuyên gia hàng đầu.

Giải bóng đá vô địch quốc gia nam tại Việt Nam - V League là giải đấu có cấp độ chuyên môn cao nhất tại Việt Nam, thu hút hàng triệu fan hâm mộ trên khắp cả nước. Từ những thời bao cấp,  mỗi trận thi đấu ở V Leauge luôn thu hút hàng vạn người tới cổ vũ. Những trận thư hùng như Thể Công vs Công An Hà Nội luôn làm nức lòng người hâm mộ. V Leauge dần trở nên quen thuộc với những fan cuồng bóng đá, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi chiều tối cuối tuần. Ở mùa giải 2020-2021, do tình hình dịch bệnh khiến cho giải đấu chỉ tổ chức được 13 vòng và bị huỷ giải. Với sự trở lại từ ngày 26-2 này, V Leauge 2022 chắc chắn sẽ bùng nổ khi mà các đội bóng được đầu tư nhiều hơn, sự quan tâm của người hâm mộ nhiều hơn.

Bên cạnh những trận cầu mãn nhãn, nhận định soi kèo bóng đá V league 2022 trở thành "món ăn" không thể thiếu của những người đam mê soi kèo. Để có những kèo bóng chắc ăn, đem về tỷ lệ thắng lớn cho người chơi thì những thông tin trước trận đấu như tỷ lệ kèo nhà cái, đội hình dự kiến, phong độ lịch sử đối đầu, kqbd vòng trước chi tiết.

Tructiep24h soi kèo bóng đá giải V League chuẩn xác từ các nhận định của chuyên gia. Chúng tôi đưa tới cho người hâm mộ tỷ lệ kèo mới nhất được cập nhật realtime từ nhà cái, tổng hợp những thông tin trước trận đấu để phân tích, dự đoán tỷ số V Leauge từng trận chuẩn xác.

top nha cai banner

Thưởng lần đầu lên tới

28.888.000 vnđ

Đặt cược Giới thiệu
top nha cai banner

THƯỞNG 200% LÊN ĐẾN 15 TRIỆU

MIỄN PHÍ 100K

Đặt cược Giới thiệu
top nha cai banner

Nạp lần đầu

Tặng ngay +130%

Đặt cược Giới thiệu
top nha cai banner

FREEBET +888K

Hoàn Trả thể thao 2,6% - 8,8Tr

Đặt cược Giới thiệu
top nha cai banner

Thưởng Thể Thao 150%

lên đến 6,8 củ

Đặt cược Giới thiệu
#
CLB
Trận
+/-
Điểm
1
Manchester City
7
12
18
2
Tottenham Hotspur
7
9
17
3
Arsenal
7
9
17
4
Liverpool
7
9
16
5
Aston Villa
7
7
15
6
Brighton Hove Albion
7
5
15
7
West Ham United
7
3
13
8
Newcastle United
7
11
12
9
Crystal Palace
7
0
11
10
Manchester United
7
-4
9
11
Chelsea
7
1
8
12
Nottingham Forest
7
-2
8
13
Fulham
7
-7
8
14
Brentford
7
0
7
15
Wolves
7
-5
7
16
Everton
7
-6
4
17
Luton Town
7
-8
4
18
Burnley
7
-10
4
19
AFC Bournemouth
7
-10
3
20
Sheffield United
7
-14
1